Teknik Direktörlük Bünyesinde Görevlendirilmek Üzere Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

AJet / Anadolu / İstanbul
Publish Date: 3/22/2024
Working Place: On Site

AJET HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş., TEKNİK DİREKTÖRLÜK BÜNYESİNDE GÖREVLENDİRMEK ÜZERE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYOR!

Başvuru Koşulları:

1.      T.C. vatandaşı olmak,

2.      Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

3.      01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

4.      En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin 

 •          Elektrik Elektronik Mühendisliği, 

 •          Elektronik Mühendisliği, 

 •          Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

 •          Havacılık ve Uzay Mühendisliği, 

 •          Makine Mühendisliği, 

 •          Mekatronik Mühendisliği, 

 •          Uçak Mühendisliği, 

 •          Uçak ve Uzay Mühendisliği, 

 •          Uzay Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmak.

        *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir

5.      Erkek adaylarda askerlik görevini tamamlamış olmak,

        *Askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl tecilli olmak tercih sebebidir.

6.      Havacılık sektöründe; 

 •          Uçak/Komponent bakımı, 

 •          Mühendislik, 

 •          Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi, 

 •          Bakım planlama, 

 •          Bakım programı ve güvenilirlik, 

 •          Uçak teslim/geri teslim süreçleri konularından birinde en az 2 yıl tecrübeli olmak,

7.      Yazılı ve sözlü olarak iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

8.      MS Office programlarına hâkim olmak,

9.      Yurt içi ya da yurt dışı seyahat engeli olmamak,

10.   Daha önce THY AO veya THY AO’nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak.

Aranan Nitelikler:

1.     Organizasyon, planlama ve takip yönleri kuvvetli,

2.     Aktif sorumluluk ve inisiyatif alabilen,

3.     Takım çalışmasına yatkın ve yüksek görev bilincine sahip,

4.     Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilen,

5.     Etkili sözlü ve yazılı iletişime sahip,

6.     Analitik düşünme, analiz etme ve problem çözme becerisi gelişmiş,

7.     Takip yönü güçlü, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim,

Görev Tanımı:

 • AJET sorumluluğunda işletilmekte olan tüm hava araçları üzerindeki her türlü sistem, komponent ve teçhizat ile ilgili mühendislik hizmetlerinin yapılan anlaşmalara ve ulusal/uluslararası gerekliliklere uygun olarak yapıldığından emin olur, 
 • Uçak, motor, sistem, komponent ve ekipmanlarla ilgili uçuşa elverişlilik direktiflerinin (AD) değerlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik yayımların zamanında ve uygun şekilde çıkarıldığından ve uygulanmasından emin olur,
 • Modifikasyonlarla ilgili yayınların değerlendirilmesini sağlar,
 • Sorumluluk sahasına ilişkin teknik yayın ve dokümanların güncel tutulmasını ve dağıtımının anlaşmalar çerçevesinde doğru ve zamanında yaptırılmasını temin eder,

 • AJET filosundaki uçakların periyodik planlı/önleyici bakımının yapılması için tüm prosedürlerin, talimatların, bakım programlarının ve bakım görevi kartlarının hazırlanmasını/hazırlatılmasını sağlar ve temin eder,

 • Uçak bakımlarıyla ilgili kayıtların anlaşmalara ve prosedürlere uygun olarak tutulmasını temin eder,

 • Sorumluluk sahasına giren dokümanların (el kitabı, prosedür, talimat vb.) hazırlanmasını, güncellenmesini ve gerektiğinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onayının alınmasını temin eder.

 • Güvenilirlik Kontrol Kurulu ve Aylık Güvenilirlik Toplantılarına katılımın sağlanması ve bu toplantılar sonucu alınacak düzeltici işlem kararlarının sorumluluğu kapsamında uygulanmasını temin eder,

 • Bakım programı etkinliğinin analizlerinin yapılarak uçakların kullanılabilirliğinin optimizasyonuna katkı sağlanmasını temin eder,

 • AJET filosu için Bakım Programının geliştirilmesini sağlar ve otoriteye onaya sunar,

 • Bakım kuruluşlarından alınacak bakım hizmetleri için gerekli anlaşmaların yapılmasını ilgili birimlerin değerlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle temin eder,

 • Gerektiğinde bakım hizmetlerine yönelik anlaşmalarının revize edilmesini gerekli koordinasyonu kurmak suretiyle temin eder,

 • Alınan bakım hizmetlerinin faturalarının incelenmesini, alınan hizmete uygunluğunun kontrol edilmesini ve ödeme taleplerinin yerine getirilmesini temin eder.Share
HRPeak